Storage server on site voorwaarden:

Normaal gesproken leveren en onderhouden wij cloud diensten vanuit ons datacenter. Wanneer een storage server bij u op locatie geplaatst wordt zijn er wat extra zaken die spelen, tevens brengt het wat extra kosten met zich mee.

Wij monitoren het systeem op afstand 24×7 waarbij alle voor ons belangrijke parameters worden bijgehouden. Hierbij moet u denken aan de volgende zaken: cpu, memory, disk gebruik, status van de disks, temperatuur disks, hard disk pre failures rate, network traffic, security changes en nog een paar honderd parameters die de status van uw server weergeven en van belang zijn voor optimaal management. Dit monitoren wij via een VPN die vanuit uw locatie een connectie maakt naar ons. De extra kosten voor het opzetten en onderhouden van deze VPN verbinding zijn € 25,= per maand.

Normaal gesproken ligt de verantwoordelijkheid van het gehele systeem 100% bij ons, door het systeem op uw locatie te plaatsen verschuift een klein gedeelte naar u.

Wij gaan er in ieder geval van uit dat u professioneel met het systeem om gaat en zorgt voor een goede spanning, UPS, overspanning beveiliging, brandbeveiliging etc. voor een optimale goede veilige werking.

De kosten die wij in rekening brengen omdat de server bij u staat:

Plaatsing kosten, ophaal kosten. Tegen uurtarief vanaf Almere + € 0,25 per gereden km
Vervangen van hard disks kosten en eventueel andere hardware. Hard disk vervanging € 25,= per disk. U vervangt zelf de hard disk en stuurt ons de defecte disk terug. Deze kosten (terug sturen) zijn voor uw eigen rekening.
reboot kosten. Bij een reboot moeten wij handmatig het een en ander controleren. Kosten € 25,= per keer.
Uit zetten of aan zetten van het systeem € 25,= per keer

Minder vaak voorkomend of haast nooit, maar kosten die wel door belast worden zijn: Diefstal, brand, waterschade, blikseminslag, overspanning, vernieling, verkeerd gebruik etc. indien er schade is aan de server dan worden materiaal en arbeidsloon door belast om het systeem weer in oorspronkelijke staat terug te krijgen.

Bij diefstal, volledige schade zal € 5000,= per 10TB effectieve storage door belast worden. U dient zelf uw verzekering hierop aan te passen.

Alle gangbare kosten worden op basis van uurtarief € 75,= door belast.

Vragen opmerkingen of u wilt van start ? klik dan hier om contact met ons op te nemen.